Praktijkregels

Om misverstanden te voorkomen hierbij een paar praktijkregels:

Respect en hygiëne kun je van mij verwachten. Ik verwacht dit andersom ook van jou. Ik behoud mij het recht voor een behandeling of massage te annuleren cq af te breken als er sprake is van een onhygiënische ,onveilige of respectloze situatie.
Tijdens de massage houdt de ontvanger zijn of haar ondergoed aan.
Als tijdens de anamnese (ziektegeschiedenis, medicijngebruik, ben je onder behandeling van een art/specialist/therapeut) blijkt dat er sprake is van bepaalde aandoeningen of blessures kan het zijn dat je eerst wordt doorverwezen naar je arts/huisarts/behandelaar om te overleggen of een massage toegepast kan/mag worden.
Er worden zonder jouw toestemming nooit persoonlijke of medische gegevens verstrekt aan derden.
Ik kan te allen tijde besluiten de massage niet door te laten gaan als blijkt dat de door de cliënt opgegeven aandoening een contra indicatie blijkt te zijn
Zet je mobiele telefoon uit tijdens de massage.
Wanneer je verhinderd bent, dit graag uiterlijk 24 uur vantevoren telefonisch of via WhatsApp doorgeven. Een afspraak die niet tijdig wordt geannuleerd zal in rekening worden gebracht.