Disclaimer

Disclaimer

Massagepraktijk Pura (Kamer van Koophandel: KvK 66765218), verleent je hierbij toegang tot massagepraktijkpura.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor commerciële doeleinden.
Massagepraktijk Pura behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Massagepraktijk Pura spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Teksten en in het bijzonder alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Massagepraktijk Pura nooit aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de afbeeldingen en teksten op de Website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Massagepraktijk Pura, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke elementen anders aangegeven is.